Home

The big question is whether you are going to be able to say a hearty yes to your Adventure. 
*Joseph Campbell*

 

Wat is balsem?

Balsem is bijzonder waardevol; ook wel aangeduid als kostbare “nardusolie” omdat de nardus alleen in de Himalaya groeit en de olie door middel van stoomdestillatie uit de wortels moet worden gehaald. Etherische oliën worden met veel inspanning in kleine hoeveelheden verkregen.
Balsem staat al van oudsher bekend om haar bijzondere medicinale eigenschappen. In oude literatuur wordt de genezende en herstellende werking van deze balsem vaak vermeld, voornamelijk in verband met de genezing van wonden.

Wat zijn balsemdraagsters?

Voor mij staat nardusolie symbool voor een elixer dat niet alleen door lijden, moeite en verdriet, maar ook door liefde, licht en schoonheid wordt verkregen.
In 2016 volgde ik bij Manfred van Doorn in Haarlem de 18-daagse Double Healix leiderschapstraining.
Het Double Healix model borduurt voort op het werk van Joseph Campbell, in het bijzonder op de door hem onderscheiden fasen in de Reis van de Held(in) en zijn ideeën over niveaus van bewustzijn.
Het model geeft een verhalend overzicht van de menselijke ontwikkeling. Het beschrijft de steeds weer terugkerende cyclus van opkomst, bloei, neergang en wederopstanding in een mensenleven. Tijdens de training werd ervaarbaar gemaakt hoe krachtig oerbeelden werken en hoe ze zich telkens vernieuwen. Het grote verhaal, het oerverhaal, waar we ons op baseren, komt ons niet alleen vanuit het verleden en het heden tegemoet, maar ook vanuit de toekomst.
Het Double Healix model bestaat uit twaalf fasen.Tijdens de twaalfde fase keert de heldin met het elixer terug naar de gemeenschap. Het elixer is vaak letterlijk een middel of aanpak, maar in ieder geval ook een verandering in de heldin zelf die haar een krachtige, stimulerende invloed geeft op haar omgeving.

Vrouwen met zo’n krachtige, stimulerende invloed noem ik balsemdraagsters. Doordat ze je symbolisch zalven met hun persoonlijke elixer wordt jouw eigenlijke wezen gezien, omarmd, in het licht gezet en bekrachtigd. Door symbolische zalving dragen balsemdraagsters op anderen hun levensessentie en levenmakende geest over. Iedere balsemdraagster doet dat op haar geheel eigen, authentieke manier. Kenmerkend voor hen allemaal is hun zegenende levenshouding en positieve, warme uitstraling.

Op deze website zal ik (persoonlijke) verhalen delen over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Ik sta open voor alle vrouwen die zich in het bovenstaande herkennen en hun verhalende heldinnenreiservaringen willen inzetten om van de balsemdraagsterswebsite een inspirerend en helend elixer te maken.

Welkom!
Salomé Philips-Hakvoort